Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

O nás

Mikletič Vladimír
konateľ firmy Instamik SK, s. r. o.,

založil firmu Instamik v r. 1990 v Pezinku so sídlom na Bernolákovej ulici. Spoločnosť INSTAMIK SK sa zaoberá prácami v stavebníctve v oblasti TZB – voda, plyn, ústredné kúrenie, podlahové vykurovanie, betonáž poterov, stavebné práce. Svoju činnosť postupne rozširuje napríklad o predaj inštalačného tovaru, servisné služby a podobne. V tomto roku oslavuje 25. výročie vzniku.

Za tento čas firma zrealizovala pozoruhodné zákazky po celom Slovensku v oblasti bytovej výstavby, logistických centier, občianskej vybavenosti, škôl, verejnej správy a podobne.

Dnes zamestnáva do 70 pracovníkov, má svoje materiálne zázemie. Samozrejme, že kríza, ktorá zasiahla i oblasť stavebníctva, postihla i nás. Máme však skúsený manažment, mladých ambicióznych technikov, ktorí zvládajú i v tomto neľahkom období prekonať krízové obdobie. I napriek tomu firma sa rozhodla pomôcť športu v Pezinku, pomáha iným športovým združeniam a klubom ako sa dá a ide príkladom iným ďaleko väčším firmám, ktoré by mohli športu v Pezinku pomôcť.

    Naši partneri